Halil Rıfat Paşa Mah.Yüzer Havuz Sok Perpa Ticaret Merkezi B-Blok Kat:12 No:2176, 34384 Şişli İstanbul Türkiye
tr

Singapur / BUILDTECH ASIA Yapı ve İnşaat Teknolojileri Fuarı 11 / 13 Mart 2020

Anasayfa » Singapur / BUILDTECH ASIA Yapı ve İnşaat Teknolojileri Fuarı 11 / 13 Mart 2020

                                                                                                                                                                                          

 SİNGAPUR / BUILDTECH ASIA 

9. Uluslararası Yapı Teknolojileri Fuarı 11 /13 Mart -2020

Asya pasifik bölgesinin lider yapı ve inşaat malzemeleri fuarı, yenilikçi, verimli teknolojilerin yanı sıra akıllı çözümlerin sergilendiği bir ortam sunuyor. BuildTech Asia 2019’un 9. versiyonu, mevcut inşaat tekniklerini tamamlayan Çevreci Akıllı bina teknolojilerine yönelik çözümlere odaklanıyor. 05/07 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan  BuildTech Asia 2019  fuarında inşaat, mimarlık, altyapı, tesis ve tasarım alanlarında 10.000’den fazla üst düzey katılımcının toplanması bekleniyor. 10.000 metrekarelik alanı kaplayan fuarda 15 ülkeden 300 uluslararası ve bölgesel markanın sergileneceği fuar 133 katılımcı ve 41 ülkeden 10.548 ziyaretçi ile  daha üretken teknolojileri vitrine çıkarmaya devam edecek.

 

Singapur gerek yüzölçümü, gerekse 5,5 milyonluk nüfusu ile küçük bir ada ülkesi olarak algılanmakla birlikte 2016 yılı sonu rakamlarıyla Singapur, 296 milyar ABD Doları GSYİH ve kişi başı 52 bin USD gelir düzeyine sahiptir. Milli gelirinin 2 katını aşan 700 milyar USD dış ticaret hacmi ile çok önemli bir ekonomik ve ticari potansiyele sahiptir. (2017 Yılı 373 milyar USD ihracat – 327 milyar ABD doları ithalat ) Singapur gerçekleştirdiği ithalatın yarısından fazlasını re-eksport yoluyla diğer ülkelere ihraç etmektedir. Bu özelliği nedeniyle Singapur, yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan dinamik iç pazarının yanı sıra, özellikle Endonezya, Tayland, Malezya, Vietnam gibi bölge ülkelerine açılabilme noktasında pek çok yabancı firma tarafından bölgesel merkez olarak kullanılmaktadır. Singapur ekonomisi 2016’ da %2,  2017 yılında ise %3,6 büyümüştür.

 

Singapur lojistik açıdan konumu ve diğer pazarlara açılan geçiş kapısı niteliği ile Güney Doğu Asya’daki en önemli ticaret ve finans merkezlerinden birisi olup Asean Ekonomik Alanı’nın ve Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması’nın tarafıdır. Çin ve Hindistan’ın yanı sıra, Malezya, Endonezya, Vietnam, Tayvan, Tayland ve Avustralya gibi bölge ülkeleri ile sıkı ekonomik ve ticari bağları Singapur’un bu konumunu güçlendirmektedir. Uluslararası ticarette önemli bir faktör olan pazara giriş engelleri bakımından Asya faaliyetlerini yönetmek, kontrol etmek ve büyütmek isteyen yabancı şirketler Singapur’u tercih etmekte, ayrıca özellikle Çin ve Hint şirketleri ülkelerine yakın buldukları Singapur’u şirketlerinin küreselleşmesi için bir merkez olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla, Singapur global şirketlerin Asya’ya açılması, Asyalı şirketlerin küreselleşmesi açısından stratejik bir ev, Global-Asya merkezi işlevi görmektedir. Vergi kolaylıkları, hükümet desteği, sanayi teşvikleri, dünyanın en işlek limanlarından birisine sahip olması pek çok firmayı Singapur’a yatırım yapmaya yöneltmektedir. Singapur dünyadaki en serbest ülkeler arasında yer almaktadır. Özellikle gümrük, dış ticaret işlemlerinin hızlı ve kolay yapılabilmesi, şirket kurulumunun hızlıca gerçekleştirilebilmesi, bürokratik işlemlerin azlığı ve rüşvetin neredeyse tümüyle önlenmiş olması,  ingilizce’nin resmi dil olması nedeniyle “Doing Business (Dünya İş Yapma Kolaylığı Endeksi) ” sıralamalarında Singapur, son 10 yıldır 190 ülke arasında iş yapma kolaylığı açısından ilk sırada bulunmakta olup, 2017 sıralamalarında ise 2. sırada yer almıştır. Listede, Yeni Zelanda ilk sırada bulunurken, Danimarka 3., Güney Kore ise 4., Hong Kong 5. sırada yer almaktadır.

Singapur’un 2017 yılı perakende sektörünün büyüklüğü 42 milyar USD olup yıllık ortalama hane geliri 90.000 dolara yaklaşmaktadır. Yüksek gelir düzeyinin yanı sıra Singapur’u 15 milyon turist ziyaret etmiştir. Perakende sektöründe, Tokyo’nun ardından en canlı 2. Pazardır. 2014 yılında Tokyo’ya 63 yeni global marka pazara girerken, Singapur’da bu rakam 58’dir. Diğer taraftan Singapur kozmopolit nüfus yapısı nedeniyle Asya-Pasifik ülkelerinin tamamına dönük olarak bir deneme havuzu özelliğine sahiptir Bu çerçevede, Singapur’un yanı sıra Güney Doğu Asya ülkeleri piyasalarında yer alınması noktasında ihracatçılarımızın hızla harekete geçmeleri gerekmektedir. İlk aşamada, firmalarımızın düzenlenen fuarlara stand ile katılım sağlaması, Singapur’a bizzat gelerek potansiyel işbirliği fırsatlarını araştırması son derece isabetli olacaktır. Singapur’da düzenlenen fuarların sadece Singapur pazarına hitap etmeyip bölgesel nitelik taşıması, bölge ülkelerinden de ziyaretçi çekmesi nedeniyle, firmalarımızın fuarlara stand ile katılarak firmalarını ve ürünlerini tanıtmaları büyük önem arz etmektedir.

 

Ülkemiz ile Singapur arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması (STA) 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin şimdiye kadar akdettiği en kapsamlı “yeni nesil STA” olan Singapur STA’sı pek çok açıdan stratejik önem taşımaktadır.

Fuar Alanı                   : Singapore Expo

SERGİLENEN ÜRÜNLER

Yapı ekipmanları / Özel Sistemler ve Araçlar / İnşaat Makineleri / Kaldırma Aletleri ve Konveyörler /Sistem Kalıpları/Üretim Teknolojileri /Yapı Malzemeleri ve Mimari Çözümler / Prefabrik Volumetrik / İnşaat (PPVC) / Çapraz Lamine Kereste (CLT)/Yapıştırılmış Lamine Kereste (GLULAM) / Bina Bilgi Modellemesi (BIM) /İnşaat BT/Prefabrik Mimari / Prefabrik Yapısal Sistemler / Akıllı Binalar / Akıllı malzemeler/ Erişim ve Otomasyon Çözümleri / Yapı Donanım ve Araçları / Yapı malzemeleri / Bina Güvenlik Ürünleri / Elektrik Sistemleri ve Ekipmanları /peyzaj / Çatı ve Cephe / Çelik ve Metal Yapı Sistemi / İzolasyon Malzemeleri / Cephe Ve Zemin / Mimari Dış Cephe Kaplamaları / Tavan Ürünleri ve Sistemleri / Kapı ve Pencere (Bağlantı Elemanları ve Aksesuarları) /Sonlandırma Araçları ve Ekipmanları / Aydınlatma Sistemleri ve Ürünleri/ Sağlık Gereçleri ve Aksesuarları /Duvarlar, Bölmeler ve Döşeme Sistemleri

SİNGAPUR ÜLKE BİLGİSİ

Başkent                   : Singapur

Nüfus                       : 5.661.000 (2018, IMF Tahmin)

Dil                            : İngilizce, Mandarin, Malayca , Tamil

Din                            : Budist (%42.5), Müslüman (%14.9), Hıristiyan (%14.6), Taoist (%8.5), Hindu (%4), Dinsiz (&14.8)

Yönetim Şekli          : Parlamenter Cumhuriyet

Yüzölçümü ( km² )  : 739

Başlıca Adaları        :Tekong, Pulau Ubin, Sentosa

Etnik Yapı                : Çinliler %74.1, Malaylar %13.4, Hintliler %9.2, Diğer %3.3

GSYİH ( Milyon $ )  :  349.659 (2018, IMF Tahmin)

Cari Denge (Milyar Dolar): 48.6 Cari Denge (GSYH %) 18.602

KBGSYİH ( $ )          : 61.767 (2018, IMF Tahmin)

Büyüme Oranı ( % ): 2,9 (2018, IMF Tahmin)

 

Singapur ekonomisinin %73,6’sını hizmetler, %26,4’ünü  sanayi sektörü oluşturmakta olup, sanayi üretiminde elektronik (%26,3), kimyasallar (%10,2), biyomedikal (%22,2), hassas mühendislik (%14), ulaşım mühendisliği (%16,1) ile genel imalat sanayileri (%11,2) sektörleri ön plana çıkmaktadır. Singapur dünyadaki en liberal ülkeler arasında yer almaktadır. Petrol ürünleri, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler ile motorlu taşıtlar dışındaki mallardan gümrük vergisi, resim ve harç alınmamaktadır. Bununla birlikte, ihracat amaçlı Singapur serbest bölgelerinde depolanan mallar dışındaki ürünlerden % 7 oranında Mal ve Hizmetler Vergisi (KDV) alınmaktadır.

TÜRKİYE-SİNGAPUR TİCARİ İLİŞKİLERİ: Türkiye-Singapur ticari ilişkilerinde son 10 yıllık dönemde ciddi bir ivme yakalanmıştır. 2008 krizi sonrasında azalan ticaret hacmi 2010 yılından itibaren tekrar artış eğilimine girmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2011 yılında özellikle demir çelik ürünlerinin etkisiyle Singapur’a ihracatımız 840,07 milyon ABD Dolarına, ithalatımız ise 354,25 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır. Böylelikle, 2011 yılı ikili ticari ilişkilerde ABD Doları bazında ihracatımız, ithalatımız ve dolayısıyla dış ticaretimiz açısından zirve yılı olmuştur. Daha sonra bazı ürünlerdeki ticaret hacminin zayıflamasıyla gerileyen ticaret hacmimiz son iki yılda tekrar artış sürecine girmiştir. 2017 yılında Singapur’a ihracatımız 680 milyon ABD doları, Singapur’dan ithalatımız 400 milyon ABD doları olmuştur.

 

Fuar ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: