Halil Rıfat Paşa Mah.Yüzer Havuz Sok Perpa Ticaret Merkezi B-Blok Kat:12 No:2176, 34384 Şişli İstanbul Türkiye
+90 212 222 33 13
tr

BİREYSEL FUAR TEŞVİK BAŞVURUSU EVRAK LİSTESİ

Anasayfa » BİREYSEL FUAR TEŞVİK BAŞVURUSU EVRAK LİSTESİ

EK-2 FUAR DESTEĞİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

1- Başvuru dilekçesi,

2- Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-4),

3- Katılımcının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış beyanname (EK-5),

4- Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya örneği,

5- Katılımcının fuara katıldığını ve metrekare bilgisini tevsik edici belgenin aslı veya örneği (Katılımcı adına kesilmiş ve metrekare bilgisini gösterir yer kirası faturası) (Milli katılım gerçekleştirilen fuarlar için bu madde ile ilgili belge ibrazı aranmamaktadır.)

6- a) Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği (üretici/imalatçı organizasyonlarında aranmaz)
b) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya bir örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya bir örneği
c) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun/ekspertiz raporunun/faaliyet belgesinin aslı veya bir örneği, üretici veya imalatçının imza sirküleri örneği, (şahıs firmalarına ait kapasite raporları geçesizdir. )

7- Dosya işlem bedelinin (30TL) ödendiğini gösteren ödeme makbuzu, (ödeme, Birliğimiz veznesine elden yapılabileceği gibi, İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (Fuar Teşvik) adına GARANTİ BANKASI GÜNEŞLİ Şubesi (295) TR21 0006 2000 2950 0006 2950 41 numaralı hesabına da yapılabilir.)

8- Müracaat yılına ilişkin İhracatçı Birliği üyelik aidat makbuzu örneği veya Birliğimiz internet sitesi www.immib.org.tr adresinde “Online İşlemler” bölümünden vergi numarası ile yapılan sorgulama çıktısı,

9- Varsa güncel tarihli Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine (Vergi Dairesi) vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge (6183 SK 22/a Md.) ile Sosyal Güvenlik Kurumundan “Türkiye Geneli” borçları bulunmadığına ilişkin belge,

** İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği başvurunun değerlendirilmesini teminen, yukarıda belirtilen belgeler dışında ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi organizatörden/katılımcıdan talep edebilir.

Fuar ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: